Logo Hlavná stránka

O nás

SLOVMAS, a. s. (Slovenská materiálová spoločnosť) je akciovou spoločnosťou založenou a kontrolovanou výhradne viacerými menšími výrobcami a dovozcami dotknutých komodít. Zámerom spoločnosti je ponúknuť povinným osobám v zmysle platnej environmentálnej legislatívy čo najširšie služby pri zabezpečovaní plnenia povinností, vrátane poradenstva a ďalšieho environmentálneho servisu podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek klienta.

Komplexnosťou svojich činností a služieb je SLOVMAS, a. s. univerzálnou materiálovou spoločnosťou, ktorá je na trhu jedinečnou, s najširšími službami (všetky komodity okrem vozidiel, obaly a neobalové výrobky prostredníctvom zmluvného autorizovaného partnera) a širokými oprávneniami ako OZV. Reaguje súčasne na aktuálne legislatívne zmeny v oblasti nakladania s odpadmi a s obalmi (vyhradenými výrobkami), aj na aktuálnu trhovú situáciu v oblasti druhotných surovín.

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. má dlhoročné skúsenosti v oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi a ako kolektívna organizácia pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory a ako oprávnená organizácia pre obaly do 30.06.2016 zabezpečovala pre svojich klientov plnenie povinností v zmysle zákona odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z.) a zákona o obaloch (zákon č. 119/2010 Z. z), a to vrátane plnenia povinností k Recyklačnému fondu (RF).

Svoje postavenie na trhu v systéme združeného (kolektívneho) nakladania s odpadmi spoločnosť potvrdila získaním autorizácií na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, neobalové výrobky, pneumatiky, elektrozariadenia a batérie a akumulátory podľa nového zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z), a to s účinnosťou od 1.7.2016. Autorizácia na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky bola NEZÁKONNE Ministerstvom životného prostredia SR zrušená ku dňu 31.12.2017; vec je v konaní príslušných orgánov SR. Služby pre obaly a neobalové výrobky z dôvodu právnej opatrnosti dočasne zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného autorizovaného partnera.

Cieľom spoločnosti SLOVMAS, a. s. je to, aby jej klienti nielen plnili predpísané limity a ďalšie povinnosti v súlade so zákonom, ale plnili ich za čo najnižších, ale reálne dosiahnuteľných nákladov zodpovedajúcich aktuálnej situácii na trhu s odpadmi v Slovenskej republike, respektíve v EÚ. Materiálová spoločnosť je otvorená pre všetky povinné osoby v zmysle vyššie citovaného zákona, a to za rovnakých nediskriminačných podmienok.

Plnenie povinností pri nakladaní s odpadom prebieha výhradne zabezpečovaním reálnych materiálových tokov dotknutých komodít. Materiálové toky sú riadené a zabezpečované aj financované priamo SLOVMAS, a. s. od miest vzniku odpadu až po jeho spracovanie a zhodnotenie (recykláciu) v súlade s platnou legislatívou.

Na vzniku, riadení a zabezpečovaní činností SLOVMAS, a. s. sa podieľal a podieľa tím skúsených dlhoročných odborníkov v oblasti životného prostredia a kolektívneho nakladania s odpadmi, ktorí sú v praxi dostatočne známi a ktorí preukázali svoju odbornosť a spôsobilosť konkrétnymi výsledkami, a to nielen v rámci SR, ale aj EÚ. Tieto skúsenosti sú tak využité v novom efektívnejšom, komplexnejšom a modernejšom poňatí kolektívneho nakladania s odpadmi formou univerzálneho materiálového spoločenstva prinášajúceho klientom množstvo noviniek, zlepšení a ďalších výhod.
 

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.