Logo Hlavná stránka

Kódex spoločnosti

Etika podnikania je základným princípom našej činnosti.


Naše hodnoty


Profesionalita a čestnosť vo vzťahu k všetkým záujmovým skupinám. Neustálym vzdelávaním našich zamestnancov poskytujeme svojim klientom najnovšie, odborné, pravdivé a včasné informácie.

Vzájomná dôvera a lojalita medzi našou spoločnosťou, klientmi, partnermi a zamestnancami je zárukou vytvárania a udržiavania korektných, profesionálnych a otvorených vzťahov. Všetky informácie poskytnuté nám klientmi a partnermi sú súčasťou obchodného tajomstva i po ukončení vzájomnej spolupráce.

Zodpovednosť za životné prostredie a prírodné zdroje Slovenska a Zeme. Pri všetkých našich aktivitách dôsledne dodržiavame všetky záväzné normy Slovenskej republiky a EÚ.

Naše poslanie

Odbornými a efektívnymi riešeniami realizujeme povinnosti a požiadavky našich klientov v oblasti nakladania s odpadom, so zreteľom na využívanie najnovších informačných technológii, metód a poznatkov.

Komplexnými službami, ktoré poskytujeme našim klientom v podobe komplexného servisu pri plnení si povinností vyplývajúcich im z legislatívy týkajúcej sa ochrany životného prostredia a odpadov, sa spolupodieľame na ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov Slovenska a Zeme pre súčasné a najmä budúce generácie.

Aplikáciou moderných, kvalitných postupov a metód pri všetkých dotknutých činnostiach posúvame našich klientov na prvé miesto medzi ich konkurenciou pri riešení uvedených oblastí činnosti.


Naša vízia


Budeme profesionálnou, korektnou a stabilnou spoločnosťou, poskytujúcou kvalitné, efektívne a komplexné služby.

Naše služby budeme poskytovať na základe dlhodobého partnerstva a vzájomnej dôvery.

Našim klientom budeme pomáhať čo najúčinnejšie riešiť ich legislatívne povinnosti, potreby a požiadavky v oblastiach nakladania s dotknutými komoditami a s odpadom z nich a v súvisiacich činnostiach.

Kvalitnou prácou budeme prispievať k úspechu našich klientov.

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.