Logo Hlavná stránka

Kódex spoločnosti

Etika podnikania je základným princípom našej činnosti.


Naše hodnoty


Profesionalita a čestnosť vo vzťahu k všetkým záujmovým skupinám. Neustálym vzdelávaním našich zamestnancov poskytujeme svojim klientom najnovšie, odborné, pravdivé a včasné informácie.

Vzájomná dôvera a lojalita medzi našou spoločnosťou, klientmi, partnermi a zamestnancami je zárukou vytvárania a udržiavania korektných, profesionálnych a otvorených vzťahov. Všetky informácie poskytnuté nám klientmi a partnermi sú súčasťou obchodného tajomstva i po ukončení vzájomnej spolupráce.

Zodpovednosť za životné prostredie a prírodné zdroje Slovenska a Zeme. Pri všetkých našich aktivitách dôsledne dodržiavame všetky záväzné normy Slovenskej republiky a EÚ.

Naše poslanie

Odbornými a efektívnymi riešeniami realizujeme povinnosti a požiadavky našich klientov v oblasti nakladania s odpadom, so zreteľom na využívanie najnovších informačných technológii, metód a poznatkov.

Komplexnými službami, ktoré poskytujeme našim klientom v podobe komplexného servisu pri plnení si povinností vyplývajúcich im z legislatívy týkajúcej sa ochrany životného prostredia a odpadov, sa spolupodieľame na ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov Slovenska a Zeme pre súčasné a najmä budúce generácie.

Aplikáciou moderných, kvalitných postupov a metód pri všetkých dotknutých činnostiach posúvame našich klientov na prvé miesto medzi ich konkurenciou pri riešení uvedených oblastí činnosti.


Naša vízia


Budeme profesionálnou, korektnou a stabilnou spoločnosťou, poskytujúcou kvalitné, efektívne a komplexné služby.

Naše služby budeme poskytovať na základe dlhodobého partnerstva a vzájomnej dôvery.

Našim klientom budeme pomáhať čo najúčinnejšie riešiť ich legislatívne povinnosti, potreby a požiadavky v oblastiach nakladania s dotknutými komoditami a s odpadom z nich a v súvisiacich činnostiach.

Kvalitnou prácou budeme prispievať k úspechu našich klientov.

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.