Logo Hlavná stránka
20.10.2016

Vzhľadom na zásadnú zmenu režimu výpočtov cieľov zberu (resp. zberových podielov) a recyklácie (zhodnotenia) po vstúpení do platnosti nového zákona o odpadoch a prechodu od pôvodného režimu na nový počnúc obdobím začínajúcim 01.01.2016, resp. 01.07.2016 a vzhľadom na zložitosť a komplikovanosť aktuálnej legislatívnej úpravy, vydávame túto informáciu.

V prípade akýchkoľvek ďalších nejasností sa treba na nás obrátiť na zverejnených kontaktoch.


 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.