Logo Hlavná stránka
02.05.2018
Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky
 
Ako sme už informovali, podaním správnej žaloby na Krajskom súde v Bratislave sme spochybnili rozhodnutie Ministra životného prostredia SR ako druhostupňového orgánu, ktorým nám bola zrušená autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Súd dňa 13. apríla 2018 rozhodol, že priznal žalobe vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Ministra životného prostredia SR č. 8675/2017-9.2(47/2017-rozkl.) zo dňa 15.11.2017 odkladný účinok, a to až do právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť.
Celé rozhodnutie si môžete prečítať TU.
Toto podľa ustálenej právnej praxe znamená, že je potrebné považovať stav k 05.12.2017, kedy sme požiadali o odkladný účinok žaloby, za stav, ktorý sa musí v súčasnosti akceptovať, vrátane platnosti našej autorizácie pre obaly a neobalové výrobky. Súčasne sme vyzvali MŽP SR o úpravu zoznamu autorizovaných subjektov a o ďalšie potrebné kroky, ktoré sú v súvislosti s citovaným súdnym rozhodnutím povinní vykonať ako k spoločnosti SLOVMAS, a. s., tak aj k tretím stranám.
O ďalšom vývoji budeme priebežne informovať.
SLOVMAS, a. s.

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.