Logo Hlavná stránka

Elektrické a elektronické zariadenia

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako autorizovaná OZV pre elektrické a elektronické zariadenia (aktuálne znenie autorizácie) zabezpečuje pre svojich klientov komplexné činnosti a služby týkajúce sa nakladania s elektrickými a elektronickými zariadeniami (EEZ) a s odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Ide najmä o:

 • registrácia na MŽP SR a udržiavanie aktuálnosti registrácie v registri výrobcov elektrozariadení
 • kolektívne plnenie limitov zberu OEEZ zabezpečením a organizáciou plošného zberu OEEZ z miest a obcí, zabezpečením a organizáciou spätného odberu a odberu starých elektrozariadení z predajní, servisných stredísk a z distribučných miest a následným zabezpečením prepravy do autorizovaných spracovateľských organizácií s kontrolou plnenia limitov miery zhodnocovania (recyklácie) OEEZ
 • zabezpečenie plnenia povinností vo vzťahu k EEZ a k OEEZ týkajúcich sa ako nových, tak aj historických zariadení a odpadu z nich, domácich aj profesionálnych, tzv. „nedomácich“ EEZ, a odpadu z nich
 • zabezpečenie plnenia povinnosti výpočtu trhového a zberového podielu
 • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu štvrťročného "Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu" na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
 • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu ročného Ohlásenia o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom na MŽP SR v stanovenom  termíne
 • možnosť ustanovenia SLOVMAS, a. s. za splnomocneného zástupcu pre spoločnosti so sídlom, resp. miestom podnikania, mimo územia SR v zmysle § 27 ods. 18 zákona o odpadoch na základe písomného splnomocnenia (pre nie klientov odplatne, cena dohodou)
 • poradenstvo v oblasti nakladania s EEZ a OEEZ
 • informovanie verejnosti o možnostiach správneho nakladania so starým EEZ a s OEEZ

 

 

Zoznam zmluvných obcí a miest zberu elektroodpadu k 31.01.2018.

 

 

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.