Logo Hlavná stránka

Elektrické a elektronické zariadenia

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako autorizovaná OZV pre elektrické a elektronické zariadenia zabezpečuje pre svojich klientov komplexné činnosti a služby týkajúce sa nakladania s elektrickými a elektronickými zariadeniami (EEZ) a s odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Ide najmä o:

 • registrácia na MŽP SR a udržiavanie aktuálnosti registrácie v registri výrobcov elektrozariadení
 • kolektívne plnenie limitov zberu OEEZ zabezpečením a organizáciou plošného zberu OEEZ z miest a obcí, zabezpečením a organizáciou spätného odberu a odberu starých elektrozariadení z predajní, servisných stredísk a z distribučných miest a následným zabezpečením prepravy do autorizovaných spracovateľských organizácií s kontrolou plnenia limitov miery zhodnocovania (recyklácie) OEEZ
 • zabezpečenie plnenia povinností vo vzťahu k EEZ a k OEEZ týkajúcich sa ako nových, tak aj historických zariadení a odpadu z nich, domácich aj profesionálnych, tzv. „nedomácich“ EEZ, a odpadu z nich
 • zabezpečenie plnenia povinnosti výpočtu trhového a zberového podielu
 • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu štvrťročného "Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu" na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
 • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu ročného Ohlásenia o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom na MŽP SR v stanovenom  termíne
 • možnosť ustanovenia SLOVMAS, a. s. za splnomocneného zástupcu pre spoločnosti so sídlom, resp. miestom podnikania, mimo územia SR v zmysle § 27 ods. 18 zákona o odpadoch na základe písomného splnomocnenia (pre nie klientov odplatne, cena dohodou)
 • poradenstvo v oblasti nakladania s EEZ a OEEZ
 • informovanie verejnosti o možnostiach správneho nakladania so starým EEZ a s OEEZ

 

 

Zoznam zmluvných obcí a miest zberu elektroodpadu k 31.01.2018.

 

 

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 28.11.2017
  Oznam pre klientov viac...

  27.11.2017
  Informácia pre výrobcov pneumatík viac...

  03.11.2017
  Informácia pre výrobcov obalov ohľadom evidencie plastových tašiek viac...

  18.10.2017
  Oznam pre zmluvné mestá a obce viac...

  03.10.2017
  Oznam pre klientov - obaly a neobalové výrobky viac...

  12.09.2017
  Informačný plagát pre potreby informačnej kampane viac...

  31.07.2017
  Správa o činnosti OZV viac...

  31.03.2017
  Založenie koordinačného centra (KC) pre prúd odpadu použité batérie a akumulátory viac...

  30.03.2017
  Oznámenie o splnení povinností OZV viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.