Logo Hlavná stránka

Obaly

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. zabezpečuje pre svojich klientov komplexné činnosti a služby týkajúce sa nakladania s obalmi a s odpadom z obalov z časti priamo a z časti prostredníctvom zmluvného autorizovaného partnera (nižšie vyznačené).

Ide najmä o:

 • registrácia na MŽP SR a udržiavanie aktuálnosti registrácie v registri výrobcov obalov
 • zabezpečenie a prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov (cez partnera)
 • zabezpečenie plnenia cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov organizáciou zberu odpadu z obalov a ich prepravy do zariadení na zhodnocovanie (recykláciu) odpadu z obalov (cez partnera)
 • zabezpečenie plnenia povinnosti výpočtu trhového a zberového podielu
 • zabezpečenie spracovania ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu "Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu" ako podkladu pre povinné ročné ohlásenie na MŽP SR
 • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu ročného Ohlásenia o obaloch uvedených na trh v SR a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov na MŽP SR v stanovenom termíne (cez partnera)
 • možnosť ustanovenia SLOVMAS, a. s. za splnomocneného zástupcu pre spoločnosti so sídlom, resp. miestom podnikania, mimo územia SR v  zmysle § 27 ods. 18 zákona o odpadoch na základe písomného splnomocnenia (pre nie klientov odplatne, cena dohodou)
 • poradenstvo v oblasti nakladania s obalmi a odpadom z nich
 • informovanie verejnosti o možnostiach nakladania s odpadom z obalov (priamo aj cez partnera)
 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.