Logo Hlavná stránka

Základné údaje

Názov spoločnosti: SLOVMAS, a. s.
Sídlo: Na paši 4, 821 02 Bratislava
Poštová adresa – adresa pracoviska: Na paši 4, 821 02 Bratislava
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4846/B
Štatutárny zástupca: Ing. Elena Bodíková, PhD.,                                predseda predstavenstva
Prokúra: Ing. Tatiana Štibrányiová
IČO: 44 946 422
DIČ: 202 288 8472
IČ DPH: SK 202 288 8472
Banka: ČSOB, a.s.
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
Účet: 4017836021/7500
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1783 6021
 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.