Logo Hlavná stránka

Základné údaje

Názov spoločnosti: SLOVMAS, a. s.
Sídlo: Na paši 4, 821 02 Bratislava
Poštová adresa – adresa pracoviska: Na paši 4, 821 02 Bratislava
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4846/B
Štatutárny zástupca: Ing. Elena Bodíková, PhD.,                                predseda predstavenstva
Prokúra: Ing. Tatiana Štibrányiová
IČO: 44 946 422
DIČ: 202 288 8472
IČ DPH: SK 202 288 8472
Banka: ČSOB, a.s.
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
Účet: 4017836021/7500
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1783 6021
 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.