Logo Hlavná stránka

Podnikateľ v OH

SLOVMAS, a. s. spolupracuje so subjektmi, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve, predovšetkým so zberovými organizáciami a zariadeniami na spracovanie resp. zhodnocovanie odpadov. Pre podnikateľské subjekty v odpadovom hospodárstve ponúkame spoluprácu pri zbere, preprave, spracovaní a zhodnocovaní elektroodpadov, odpadov z obalov, použitých batérií a akumulátorov a neobalových výrobkov (okrem komunálnych odpadov a starých vozidiel).

Čo ponúkame:

Spoluprácu pri zbere, preprave, spracovaní a zhodnocovaní elektroodpadov, odpadov z obalov, použitých batérií a akumulátorov a neobalových výrobkov s výnimkou komunálneho odpadu a starých vozidiel.

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.