Logo Hlavná stránka

Navštívte stránky so súvisiacou tematikou

 

MŽP SR http://www.enviro.gov.sk
Slovenská agentúra životného prostredia http://www.sazp.sk
Slovenská inšpekcia životného prostredia http://www.sizp.sk
WEEE Forum http://www.weee-forum.org
Európska únia http://europa.eu
Európska komisia http://ec.europa.eu
Európsky parlament http://www.europarl.europa.eu
Európska rada http://www.consilium.europa.eu/sk/european-council
Európska agentúra životného prostredia http://www.eea.europa.eu
Súhrn platnej legislatívy EÚ http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15002.htm
Platná legislatíva EÚ v odpadovom hospodárstve http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_15103030
Počítačová sieť Európskej agentúry životného prostredia http://www.eionet.europa.eu
Anglický výkladový slovník z oblasti environmentálnej štatistiky (zdroj OSN) http://unstats.un.org/unsd/environmentgl
Odpady - informačný portál o OH v SR http://www.odpady-portal.sk
   
 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.