Logo Hlavná stránka

Navštívte stránky so súvisiacou tematikou

 

MŽP SR http://www.enviro.gov.sk
Slovenská agentúra životného prostredia http://www.sazp.sk
Slovenská inšpekcia životného prostredia http://www.sizp.sk
WEEE Forum http://www.weee-forum.org
Európska únia http://europa.eu
Európska komisia http://ec.europa.eu
Európsky parlament http://www.europarl.europa.eu
Európska rada http://www.consilium.europa.eu/sk/european-council
Európska agentúra životného prostredia http://www.eea.europa.eu
Súhrn platnej legislatívy EÚ http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15002.htm
Platná legislatíva EÚ v odpadovom hospodárstve http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_15103030
Počítačová sieť Európskej agentúry životného prostredia http://www.eionet.europa.eu
Anglický výkladový slovník z oblasti environmentálnej štatistiky (zdroj OSN) http://unstats.un.org/unsd/environmentgl
Odpady - informačný portál o OH v SR http://www.odpady-portal.sk
   
 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.