Logo Hlavná stránka

Navštívte stránky so súvisiacou tematikou

 

MŽP SR http://www.enviro.gov.sk
Slovenská agentúra životného prostredia http://www.sazp.sk
Slovenská inšpekcia životného prostredia http://www.sizp.sk
WEEE Forum http://www.weee-forum.org
Európska únia http://europa.eu
Európska komisia http://ec.europa.eu
Európsky parlament http://www.europarl.europa.eu
Európska rada http://www.consilium.europa.eu/sk/european-council
Európska agentúra životného prostredia http://www.eea.europa.eu
Súhrn platnej legislatívy EÚ http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15002.htm
Platná legislatíva EÚ v odpadovom hospodárstve http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_15103030
Počítačová sieť Európskej agentúry životného prostredia http://www.eionet.europa.eu
Anglický výkladový slovník z oblasti environmentálnej štatistiky (zdroj OSN) http://unstats.un.org/unsd/environmentgl
Odpady - informačný portál o OH v SR http://www.odpady-portal.sk
   
 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  28.03.2018
  Oznámenie o splnení povinností OZV viac...

  16.03.2018
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  28.11.2017
  Oznam pre klientov viac...

  27.11.2017
  Informácia pre výrobcov pneumatík viac...

  03.11.2017
  Informácia pre výrobcov obalov ohľadom evidencie plastových tašiek viac...

  18.10.2017
  Oznam pre zmluvné mestá a obce viac...

  03.10.2017
  Oznam pre klientov - obaly a neobalové výrobky viac...

  12.09.2017
  Informačný plagát pre potreby informačnej kampane viac...

  31.07.2017
  Správa o činnosti OZV viac...

  31.03.2017
  Založenie koordinačného centra (KC) pre prúd odpadu použité batérie a akumulátory viac...

  30.03.2017
  Oznámenie o splnení povinností OZV viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.