Nápoveda k registrácii - Rola subjektu:Klient EEZ:výrobca (aj dovozca) elektrických a elektronických zariadení (EEZ)
Klient obaly:plnič, balič, výrobca (aj dovozca) obalov a dovozca výrobkov balených v obaloch
Klient BaA:výrobca (aj dovozca) batérií a akumulátorov a výrobca (aj dovozca) prístrojov, alebo vozidiel, v ktorých sú batérie a akumulátory začlenené
Klient pneumatiky:výrobca (aj dovozca) pneumatík (vrátane protektorov) a výrobca (aj dovozca) motorových a nemotorových vozidiel
Klient neobalové výrobky:výrobca a dovozca neobalových výrobkov z papiera a lepenky, plastov, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) - kompozitov
Spätný zber:distribútor - maloobchodná predajňa (sieť predajní) vykonávajúca (-e): spätný zber EEZ v predajni (-iach) alebo pri rozvoze spotrebičov zákazníkom; spätný zber BaA; spätný zber pneumatík
Spätný odber:veľkoobchodné distribučné miesto vykonávajúce (zabezpečujúce) spätný zber vyhradených výrobkov od svojich zákazníkov, alebo servisné stredisko pre opravy
Zber:osoba oprávnená vykonávať stacionárny (prevádzka zberného dvora) alebo mobilný separovaný a oddelený zber príslušného vyhradeného prúdu odpadu
Mesto / Obec:mesto, obec alebo združenie miest a obcí
Špedícia:špedičná spoločnosť
Preprava:prepravca
Spracovanie:autorizovaný spracovateľ elektroodpadu (OEEZ), alebo použitých batérií a akumulátorov, alebo odpadových pneumatík
Zhodnocovanie:osoba oprávnená na zhodnocovanie (recykláciu) príslušného vyhradeného prúdu odpadu