Archív aktualít

Informácia pre účely propagačných a vzdelávacích aktivít

Informácia pre účely propagačných a vzdelávacích aktivít

01.07.2016

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako organizácia zodpovednosti výrobcov pre: obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory a pneumatiky vydala pre účely propagačných a vzdelávacích aktivít informáciu pre právnické a fyzické osoby týkajú...

Udelenie autorizácie - batérie a akumulátory (BaA)

Udelenie autorizácie - batérie a akumulátory (BaA)

30.06.2016

Udelenie autorizácie - batérie a akumulátory (BaA) Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27.06.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0070 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre batérie a akumulátory (BaA) - vše...

Udelenie autorizácie - elektrozariadenia

Udelenie autorizácie - elektrozariadenia

24.06.2016

Udelenie autorizácie - elektrozariadenia Ministerstvo životného prostredia SR dňa 24.06.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0061 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia, rozhodnutie o udelení au...

Udelenie autorizácie - pneumatiky

Udelenie autorizácie - pneumatiky

27.05.2016

Udelenie autorizácie - pneumatiky Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27.05.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0035 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre pneumatiky, rozhodnutie o udelení autorizácie nado...

Udelenie autorizácie - obaly a neobalové výrobky

Udelenie autorizácie - obaly a neobalové výrobky

23.05.2016

Udelenie autorizácie - obaly a neobalové výrobky Ministerstvo životného prostredia SR dňa 19.05.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0027 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly a pre neobalové výrobky, rozh...

15 rokov pre životné prostredie