Archív aktualít

Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

01.12.2015

S účinnosťou od 01.12.2015 sa mení adresa sídla spoločnosti SLOVMAS, a.s. Nová adresa sídla je: Na paši 4, 821 02 Bratislava. Ostatné údaje spoločnosti a kontakty ostávajú bez zmeny.

Nový zákon o odpadoch

Nový zákon o odpadoch

04.05.2015

Zverejnenie nového zákona o odpadoch - informácia pre klientov   Vážení klienti, dovoľujeme si Vás zatiaľ stručne informovať o novom zákone o odpadoch. Nový zákon o odpadoch bol zverejnený v zbierke zákonov koncom apríla 2015, začiatok jeho účinnosti...

10 rokov pre životné prostredie