Archív aktualít

Registrácia SLOVMAS, a.s. v registri pre batérie a akumulátory

Registrácia SLOVMAS, a.s. v registri pre batérie a akumulátory

29.12.2014

Na základe predložených žiadostí bola spoločnosť SLOVMAS, a.s. zapísaná v Registri pre batérie a akumulátory vedenom MŽP SR ako tzv. "tretia osoba" pod registračným číslom 5 (TOBAT 05) a ako "Kolektívna organizácia" pod číslom 6 (KOBAT 06). Tieto reg...

Zmena sídla

Zmena sídla

04.07.2014

S účinnosťou od 04.07.2014 sa zmenila adresa sídla spoločnosti SLOVMAS, a.s. Nová adresa sídla je: Budatínska 73, 851 06 Bratislava. Ostatné údaje spoločnosti a kontakty ostávajú bez zmeny.

15 rokov pre životné prostredie