Archív aktualít

 Schválená upravená novela zákona o odpadoch a obaloch

Schválená upravená novela zákona o odpadoch a obaloch

30.10.2009

Novela zákona o odpadoch a obaloch Národná rada Slovenskej republiky schválila po akceptovaní pripomienok prezidenta Slovenskej republiky a odbornej verejnosti upravenú novelu zákona o odpadoch a zákona o obaloch. Väčšina novelizačných bodov vstupuje...

 SLOVMAS, a.s. - najmodernejšia forma plnenia povinností výrobcov

SLOVMAS, a.s. - najmodernejšia forma plnenia povinností výrobcov

21.09.2009

Charakteristika spoločnosti SLOVMAS, a.s. SLOVMAS, a.s. - Slovenská materiálová spoločnosť, a.s. - najmodernejšia forma plnenia povinností výrobcov, dovozcov, plničov a baličov vo vzťahu k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch, vrátane plnenia povinno...

15 rokov pre životné prostredie