Archív aktualít

Reklamno-vzdelávacia kampaň

Reklamno-vzdelávacia kampaň

19.06.2020

Pozvánka pre priateľov životného prostredia a podporovateľov separácie odpadov v Dunajskej Lužnej - na Košariskách

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

21.02.2020

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.02.2020 o 13,00 hod

Cenník služieb pre rok 2020

Cenník služieb pre rok 2020

31.10.2019

OZV SLOVMAS, a. s. v súlade s §28, ods. 4, písm. ac) zákona č. 79/2015 Z. z. v aktuálnom znení zverejňuje dnes, t.j. 31.10.2019 cenník pre rok 2020.

10 rokov pre životné prostredie