Archív aktualít

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

16.03.2018

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.03.2018 o 13,00 hod

Oznam pre klientov

Oznam pre klientov

28.11.2017

Vážený klient / obchodný partner,     pravdepodobne ste v posledných dňoch zaznamenali mediálnu informáciu, že OZV SLOVMAS, a. s. už nie je držiteľom autorizácie.   Uvedená informácia sa týka výhradne autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpove...

Informácia pre výrobcov pneumatík

Informácia pre výrobcov pneumatík

27.11.2017

Vážení klienti – výrobcovia pneumatík,   dovoľujeme si Vás informovať o novej povinnosti uvádzania nákladov na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík na daňovom doklade či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jej predaji“ (podľa §70 písm....

15 rokov pre životné prostredie