Archív aktualít

Informácia pre výrobcov obalov ohľadom evidencie plastových tašiek

Informácia pre výrobcov obalov ohľadom evidencie plastových tašiek

03.11.2017

Vážení klienti - výrobcovia obalov, dovoľujeme si Vás informovať o novej evidenčnej a ohlasovacej povinnosti uvedenej vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 246/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostred...

Oznam pre zmluvné mestá a obce

Oznam pre zmluvné mestá a obce

18.10.2017

Vážené mesto, vážená obec, e-mailom ste od nás obdržali, resp. v krátkom čase obdržíte text oznamu, týkajúci sa našej vzájomnej spolupráce v oblasti zberu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Kompletnú verziu oznamu v podobe, ako ho dostanete v ...

Oznam pre klientov - obaly a neobalové výrobky

Oznam pre klientov - obaly a neobalové výrobky

03.10.2017

Vážení klienti - výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, e-mailom ste od nás obdržali, resp. v krátkom čase obdržíte text oznamu, týkajúci sa komodít obaly a neobalové výrobky. Kompletnú verziu oznamu v podobe, ako ho dostanete v najbližších dňoch ...

Informačný plagát pre potreby informačnej kampane

Informačný plagát pre potreby informačnej kampane

12.09.2017

Informačný plagát pre potreby informačnej kampane OZV SLOVMAS, a. s. vydala a distribuuje do všetkých svojich zmluvných obcí informačné plagáty v rámci pravideľnej lokálnej informačnej kampane, plagáty budú umiestnené na rôznych výveskách v zmluvných...

Správa o činnosti OZV

Správa o činnosti OZV

31.07.2017

Spoločnosť SLOVMAS, a.s. zverejnila správu o činnosti OZV za rok 2016 v zmysle §28 ods. 9 zákona o odpadoch.

15 rokov pre životné prostredie