Cenník spoločnosti SLOVMAS, a. s. pre rok 2021

Cenník spoločnosti SLOVMAS, a. s.

V súlade s príslušným ustanovením zákona o odpadoch, spoločnosť SLOVMAS, a. s. uverejňuje dnes, t.j. 31.10.2020 Cenník pre rok 2021.

Tím SLOVMAS, a. s.

31.10.2020

10 rokov pre životné prostredie