Informácia pre výrobcov pneumatík

Vážení klienti – výrobcovia pneumatík,

 

dovoľujeme si Vás informovať o novej povinnosti uvádzania nákladov na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík na daňovom doklade či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jej predaji“ (podľa §70 písm. g a §71 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.)

 

Informáciu si môžete pozrieť TU.

27.11.2017

10 rokov pre životné prostredie