Nový IS SLOVMAS

Dňa 01.04.2021 spoločnosť SLOVMAS, a. s. spustila nový informačný systém - IS SLOVMAS.

Prihlásenie sa do systému je možné pre registrovaných užívateľov z web stránky - zeleným tlačidlom "PRIHLÁSIŤ" v hornej časti stránky.

Všetkým úžívateľom želáme príjemnú prácu so systémom!

SLOVMAS, a. s.

01.04.2021

15 rokov pre životné prostredie