Kompletný prehľad a aktuálne znenia súvisiacej legislatívy

SLOVMAS, a.s. prináša kompletný prehľad a aktuálne znenia legislatívy súvisiacej s povinnosťami povinných osôb vo vzťahu k životnému prostrediu. Prehľad legislatívy vrátane jej aktuálneho znenia nájdete v sekcii "LEGISLATÍVA".

01.03.2014

15 rokov pre životné prostredie