Oznam pre klientov

Vážený klient / obchodný partner,

 

 

pravdepodobne ste v posledných dňoch zaznamenali mediálnu informáciu, že OZV SLOVMAS, a. s. už nie je držiteľom autorizácie.

 

Uvedená informácia sa týka výhradne autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že táto záležitosť nie je po právnej stránke vysporiadaná a ďalej sa koná v zmysle platnej legislatívy (správne konanie, súdne konanie a trestnoprávne konanie).

 

Z Vašej strany v tejto chvíli nie sú potrebné žiadne kroky a prosíme Vás, aby ste nepodliehali „operatívnym“ ponukám konkurencie. O všetkých závažných skutočnostiach a vývoji situácie Vás budeme naďalej včas informovať.

 

Ak by ku strate autorizácie na obaly aj skutočne došlo, naša vzájomná zmluva o spolupráci rieši aj takúto situáciu (článok II, bod 3).

 

 

 

 

Ďakujeme.

 

SLOVMAS, a. s.

28.11.2017

10 rokov pre životné prostredie