Oznámenie o predĺžení autorizácie

Na základe žiadosti SLOVMAS, a. s. ako organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre pneumatiky, batérie a akumulátory a elektrozariadenia, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) rozhodnutiami zo dňa 10.08.2020 predĺžilo všetky tieto autorizácie do 31.12.2024.

11.08.2020

10 rokov pre životné prostredie