SLOVMAS, a.s. - najmodernejšia forma plnenia povinností výrobcov

Charakteristika spoločnosti SLOVMAS, a.s.

SLOVMAS, a.s. - Slovenská materiálová spoločnosť, a.s. - najmodernejšia forma plnenia povinností výrobcov, dovozcov, plničov a baličov vo vzťahu k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch, vrátane plnenia povinností vo vzťahu k Recyklačnému fondu, reaguje súčasne na aktuálne legislatívne zmeny v oblasti nakladania s dotknutými komoditami a s odpadom z nich, ako aj na aktuálnu trhovú situáciu v oblasti druhotných surovín a oslovuje povinné osoby - vyrobcov, plničov, baličov a dovozcov všetkých dotknutých komodít (s výnimkou vozidiel) na spolupracu.

Pre viac informácii kliknite na názov dokumentu Oslovovací list SLOVMAS, a.s. (2,45 MB)
21.09.2009

15 rokov pre životné prostredie