Správa o činnosti OZV za rok 2017

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. dňa 31.07.2018 zverejnila v zmysle §28 ods. 9 zákona o odpadoch správu o činnosti OZV za rok 2017. S textom správy sa môžete oboznámiť TU.

31.07.2018

10 rokov pre životné prostredie