15 rokov pre životné prostredie

Viac ako 15 rokov na trhu

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. vznikla v roku 2009 ako univerzálna materiálová spoločnosť, ktorá zabezpečuje environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi. Našou snahou je maximálne možné dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva a uprednostňovanie recyklácie pred inými spôsobmi nakladania s odpadmi.

Už v roku svojho vzniku spoločnosť SLOVMAS, a. s. zabezpečovala a financovala zhodnocovanie mnohých druhov odpadov, najmä však:

  • použité batérie a akumulátory,
  • elektroodpady,
  • odpadové pneumatiky,
  • odpadové oleje,
  • odpady z papiera,
  • odpady z plastov,
  • odpady zo skla,
  • odpady z obalov.

V súčasnosti sa spoločnosť zameriava predovšetkým na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektroodpady, použité batérie a akumulátory a odpadové pneumatiky.

Pre našich klientov ponúkame komplexné služby v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

15 rokov pre životné prostredie