Subjekt pôsobiaci v OH

SLOVMAS, a. s. spolupracuje so subjektmi, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve, predovšetkým so zberovými organizáciami a zariadeniami na spracovanie resp. zhodnocovanie odpadov. Pre podnikateľské subjekty v odpadovom hospodárstve ponúkame spoluprácu pri zbere, preprave, spracovaní a zhodnocovaní elektroodpadov, odpadov z obalov, použitých batérií a akumulátorov a neobalových výrobkov (okrem komunálnych odpadov a starých vozidiel).

Čo ponúkame:

Spoluprácu pri zbere, preprave, spracovaní a zhodnocovaní elektroodpadov, odpadov z obalov, použitých batérií a akumulátorov a neobalových výrobkov s výnimkou komunálneho odpadu a starých vozidiel.

15 rokov pre životné prostredie