Autorizácie a oprávnenia

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dňa 19.05.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0027 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly a pre neobalové výrobky, rozhodnutie o udelení autorizácie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2016. Táto autorizácia bola NEZÁKONNE Ministerstvom životného prostredia SR zrušená ku dňu 31.12.2017; vec je v konaní príslušných orgánov SR. V konaní príslušných orgánov SR je aj žiadosť o novú autorizáciu, z dôvodu dlhodobého porušovania platných právnych predpisov SR zo strany MŽP SR pri jej vybavovaní.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27.05.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0035 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre pneumatiky, rozhodnutie o udelení autorizácie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.05.2016.

Na základe žiadosti SLOVMAS, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím zo dňa 10.08.2020 predĺžilo platnosť tejto autorizácie do 31.12.2024.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 24.06.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0061 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia, rozhodnutie o udelení autorizácie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2016. SLOVMAS, a. s. má túto autorizáciu riadne zosúladenú s novým znením zákona o odpadoch, účinným od 01.01.2019.

Na základe žiadosti SLOVMAS, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím zo dňa 10.08.2020 predĺžilo platnosť tejto autorizácie do 31.12.2024.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27.06.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0070 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre batérie a akumulátory (BaA) - všetky typy, rozhodnutie o udelení autorizácie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.06.2016.

Na základe žiadosti SLOVMAS, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím zo dňa 10.08.2020 predĺžilo platnosť tejto autorizácie do 31.12.2024.

15 rokov pre životné prostredie