Legislatívne informácie

Legislatíva Slovenskej republiky

Legislatíva týkajúca sa vyhradených výrobkov a odpadov z nich.

Legislatíva Európskej únie

Legislatíva týkajúca sa elektrozariadení a elektroodpadu, obalov a odpadov z obalov, batérií a akumulátorov a použitých batérií a akumulátorov.

15 rokov pre životné prostredie